Nieuwe luistercijfers maken radio een duur medium

uzoudenzo1 februari jl. publiceerde het NMO de nieuwe luistercijfers. Dit maal niet gemeten volgens de dagboekmethode, maar passief digitaal via een app met signaalherkenning. Het is een grote stap voorwaarts voor het meten naar het luisteren van radiozenders.  Luisteren wordt niet meer per kwartier geclaimd gedrag gemeten, maar de app registreert het luistergedrag per minuut.

Oude onderzoek gaf te rooskleurig beeld

Het nieuwe onderzoek- op basis van drie weken meting – laat overall zien dat de luisterdichtheid aanmerkelijk lager en luistertijd  korter is en dat de verschillen tussen zenders groter zijn dan voorheen. Zo bedroeg de gemiddelde luistertijd in de eerste drie weken van dit jaar 1 uur en 13 minuten per dag. Dat is bijna twee keer minder dan de luistertijd gemeten in het oude onderzoek, 2 uur en 15 minuten per dag. Je mag dat een eye-opener noemen. Ofwel, de oude dagboekmethode heeft jarenlang veel te rooskleurig over het luistergedrag gerapporteerd.

Transitie-index is kul

Omdat het luistercijfers zoveel lager zijn dan wat we gewend zijn, heeft het NMO vorig jaar bedacht een transitie-index in te voeren.  Zo zouden de oude en nieuwe cijfers beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

De uitvoering van de index is echter kul. Als er sprake is van een index, dan zou één uniform getal geloofwaardiger geweest zijn en niet 40 verschillende. Mijn advies, vergeet de transitie-index zo snel mogelijk vergeten. Beter is te concentreren op een goede interpretatie van de nieuwe cijfers.

Radio wordt onbedoeld duur

Het is alom bekend dat vraag-aanbod de prijs van een product of dienst bepaalt. Bij weinig vraag, daalt de prijs en bij veel vraag stijgt deze. Dat zagen we dit jaar onder meer bij TV, de K/GRP per 1 januari met 15 tot 25% zijn gestegen. Maar als het bereik en contacten zoveel lager zijn en de prijs per seconde blijft gelijkt, dan radio aanmerkelijk duurder. Als voorbeeld: een precies dezelfde inzet (100 grp’s) leidt ertoe dat de kosten-per-duizend twee tot drie keer hoger is dan in dan het recente verleden. Zie hieronder het vergelijk in mediakosten bij 100 GRP’s in 2022 en 2023.

 

Zenders

2022 (NLO)

2023 (NMO)

 

Index

Bereik/OTH/GRP

Mediakosten

Bereik/OTH/GRP

Mediakosten

NPO R1/R2 17,2%/5,8/100 € 10.300,- 20,1%/4,9/100 € 17.500,- 169

Bron: STER Portal (spotlengte 15”, doelgroep 25-54 jaar, periode maart)

Dat radio duurder wordt, maakt het ten opzichte van andere media zoals TV onaantrekkelijk. Immers het effect op bekendheid van 100 GRP’s op TV is aanmerkelijk hoger dan wat je met 100 GRP’s op radio realiseert. De keuze voor een ander medium dan radio is dan snel gemaakt.

Mediaplanning integreren in de klantreis

Maken de nieuwe cijfers radio oninteressant? Nee, nog niet. Maar de komende tijd zullen we meer leren over de waarde en hoe zich dit met andere mediumtypen verhoudt. Zo zal er kritischer gekeken moeten worden bij welke communicatiedoelstellingen radio relevant is en welke zenders dan het beste passen, want er zijn een aantal zenders die hard onderuitgaan. Maar nog belangrijker is dat je als marketeer kritisch moet kijken naar wat radio oplevert: je moet de relatie leggen tussen ‘al het zenden’, de communicatiefunnelwaarden (bekendheid, intentie, voorkeur, gedragingen) en eindgedrag (omzet/afzet). Met media mix modelling leer je echt welk medium het allerbeste bijdraagt aan bekendheid, imago en aan sales. De Brand Media Optimizer geeft inzicht in de verbanden en helpt op basis van data (lees feiten) wat de KPI’s en key drivers van het merk zijn. Wij vertellen er graag meer over.

Wanneer sprak u voor het laatst met uw bureau over effectieve campagnes?

Twee artikelen vielen op in het nieuws de afgelopen week. 1. het voornemen van Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming om reclame voor kansspelen wettelijk te verbieden En. 2. De BVA (Bond van Adverteerders) die de noodklok luidt over de korte termijn focus van Adverteerders. Op Weerwinds’ beleid wordt fel gereageerd door adverteerders, bureaus en exploitanten. En dat is terecht omdat nog geen half jaar geleden de mogelijkheden voor gokpartijen verruimd zijn. Ook al wordt je ermee overspoeld op TV en online. Te veel exposure werkt nu eenmaal niet!

Op het artikel van de BVA lees en hoor je geen reactie. Dan rijst de vraag: wordt er tussen opdrachtgevers, adviseurs en exploitanten wel gesproken over effectieve advertising? Weten zij echt wat werkt en wat niet? Over de impact van creaties op korte èn op lange termijn. Over de rol van bandbreedtes waarin je moet opereren om maximaal effect op eindgedrag te realiseren?

Daarmee kom ik op een ondwerp waar ik vier jaar geleden al een blog over schreef. Dde discussie over onder- en overexposure. Of het nu over retargetting gaat of over hoe vaak moet je nu met mijn commerciale of OLV aanwezig zijn? Te veel exposure is nu eenmaal inefficietn. Mijn vraag aan u? Spreekt u als adverteerder met uw bureau hier geregeld over?

Meet in Godsnaam merkspecifiek

Natuurlijk, er is afgelopen decennia heel veel waardevol onderzoek gedaan naar effectieve contactstrategieën. Maar het zijn vaak theoretische en algemene uitkomsten. Het is nooit merkspecifiek. En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. De hoogte van het bereik en het aantal contacten is immers niet alleen media gerelateerd, maar ook heel nauw verbonden met de impact van creatie en de kracht van het merk. Zolang je niet weet wat de effecten van je media en middelen in de klantreis zijn blijft de discussie over wat dan het ideale contactenniveau is abstract. Dan hebben we het over effecten op bekendheid, overweging, voorkeur, gedragingen op het web en sociale media. Je hebt die data nodig om de discussie met je bureau aan te gaan over het bereik en vereiste aantal contacten van campagnes.

Tailor made

De Brand Media Optimizer is de tool die daarbij uitkomst biedt. Tailor made en daardoor merk-specifiek. Allereerst brengt het de effecten van alle media touch points samen en legt daarna de relatie met de KPI’s. Ja ook met uw eind KPI: SALES.

Meer dan 75 cases in de Brand Media Optimizer

De Brand Media Optimizer database bestaat inmiddels uit meer dan 75 merken/cases voor wie we bepaald hebben wat de ideale contactfrequentie is. Het geeft sturing op mediadruk en mediamix. Het geeft antwoord op vragen zoals; ‘hoe lang moet je aanwezig zijn of mag je afwezig zijn om je merk goed te onderhouden?’ Of hoe je de timing van de inzet kan verbeteren. Zo levert de Brand Media Optimizer methodiek meer rendement op media-inzet. Tot zelfs 30%. Als je dat afzet tegen de investering van een back-data-analyse of een continue monitor ben je snel overtuigt. Lees meer op www.colouringmedia.nl/brandmediaoptimizer

FasTest geeft inzicht de effectiviteit van creaties

Als creatie dominant is in de effectiviteit van campagnes, meet dan ook vooraf of je de allerbeste uiting ontwikkelt hebt. Dat geldt voor je commercial, video, statische uiting en logo. Met een investering van nog geen paar duizend euro ben je in staat de ROAS met 10% te verhogen en daarmee budget te besparen. Stel je eens voor wat voor extra merkspecifieke activaties je daarmee kan doen!

Maak snel kennis met de Brand Media Optimizer en FasTest. Bel 0621550183.

De ROI van branding

Wat is de ROI van branding? Dit is misschien wel de meest gehoorde vraag in communicatieland.

gers die denken dat het bouwen van een sterk merk onnodige luxe is. Dat het voldoende is om je alleen te concentreren op salesconversie en tactische marketingactiviteiten, zonder na te denken over strategieën voor de lange termijn merkopbouw. Wat zij niet beseffen, is hoe waardevol een sterk merk kan zijn. Merken zijn meer dan alleen een naam of een logo, het zijn instrumenten die commerciële waarde genereren. Makkelijk is het niet, want er valt namelijk geen rechtevenredige lijn te trekken tussen de investering voor het merk en de bedrijfsresultaten. Maar dat betekent zeker niet dat branding de slimste investering is die je kunt doen.

In dit artikel kijken we naar een aantal belangrijke punten die ten grondslag liggen aan de ROI van branding:

INHOUD

 • Wat is de ROI van branding?
 • Merkwaarde in cijfers
 • Sterke merken presteren consequent beter dan de markt
 • Sterke merken vragen premium prijzen
 • De lange termijn waarde van branding
 • Het belang van data en doelgroep insights?
 • Conclusies

Elk van deze belangrijke onderwerpen maakt deel uit van een groter verhaal over hoe een investering in branding vertienvoudigd kan worden als het gaat om de groei van jouw merk en bedrijf.

Wat is de ROI van branding?

De ROI van branding is dat een sterk merk meer klanten aantrekt Tegen lagere kosten-per-sale. Die graag wat meer betalen en jouw product vaker zullen kopen. De ROI van Branding wordt keer op keer bevestigd, in studie na studie, voor zowel B-2-C als B-2-B-merken.

Het negeren van branding op de lange termijn ten gunste van marketinginitiatieven op de korte termijn kan in geïsoleerde gevallen werken, maar het feit is dat elk modern bedrijf dat een bovengemiddelde winstgevende groei heeft gerealiseerd, zwaar heeft geïnvesteerd in het opbouwen van hun merk.

Een sterk merk levert jaar na jaar efficiënter meer omzet en winst opren en ziet daarmee aandeelhouderswaarde stijgen. Een sterk merk kan ook een toetredingsdrempel vormen voor toekomstige concurrenten, waardoor in feite een wettelijk monopolie ontstaat. Een sterk merk is niet alleen waardevol voor de onderneming, maar ook waardevol voor werknemers. Het motiveert, behoudt en trekt de beste werknemers aan.

Alleen deze redenen al maakt branding tot een verstandige investering. Laten we eens kijken naar enkele cijfers..

Merkwaarde in cijfers

In 2021 bracht Ocean Tomo een onderzoek uit wat de aandacht trok. Het toonde aan dat in de afgelopen 45 jaar het overgrote deel van de waarde van de S&P 500 was getransformeerd van materiële naar immateriële activa. Volgens het onderzoek waren immateriële activa van 17 procent van de waarde van de S&P 500 in 1975 gestegen tot 90% van de waarde in 2020. Ofwel meer dan 85 procent van de waarde is getransformeerd van materiële activa naar immateriële. Immateriële activa omvatten intellectueel eigendom zoals patenten, handelsmerken, auteursrechten. Daar horen ook merken bij.

Bron: S&P 500 2021

Interbrand’s Best Global Brands 2021 rapporteerde dat de gecombineerde waarde van de top 100-merken steeg van $ 2.326 miljard in 2020 tot $ 2.667 miljard in 2021, een stijging van 15%. De merkwaarde is dus een sterk bewijs voor de ROI van Branding.

Sterke merken presteren consequent beter dan de markt

Om de economische waarde van merken op de markt te begrijpen is slechts een deel van het verhaal. Het is heel anders om van dat begrip te profiteren door te investeren in branding. De ROI van branding blijkt het beste uit het feit dat de sterkste en meest relevante merken consequent beter presteren dan elke marktindex.

In de afgelopen 20 jaar heeft Interbrand een jaarlijks rapport uitgebracht met de titel Best Global Brands , waarin de 100 sterkste merken ter wereld worden geschetst. Het bureau meet de kracht van een merk aan 10 factoren:

 1. Helderheid
 2. Toewijding
 3. Bestuur
 4. Ontvankelijkheid
 5. Authenticiteit
 6. Relevantie
 7. Differentiatie
 8. Samenhang
 9. Aanwezigheid
 10. Engagement

Hier leest u hoe Interbrand’s Best Global Brands-portfolio van 2000 tot 2017 presteerde ten opzichte van de S&P 500 en MSCI.

Bron: Interbrand, S&P MSCI

Zoals Interbrand het stelt, zijn de marktprestaties van sterke merken “het levende bewijs dat investeringen in merkopbouw op de lange termijn bedrijven in staat stelt om in de loop van de tijd te gedijen en marktvolatiliteit te overleven.”

Volgens het onderzoeksbureau Kantar zijn de sterkste merken die:

 1. Zinvol: ze spreken meer aan, wekken meer ‘liefde’ op en voldoen aan de verwachtingen en behoeften van het individu.
 2. Anders: ze zijn op een positieve manier uniek en “zetten de trends”, waarbij ze voorop blijven lopen in het voordeel van de consument.
 3. Opvallend: ze komen spontaan in je op als het merk bij uitstek voor belangrijke behoeften.

Ten slotte heeft het wereldwijde adviesbureau Prophet de afgelopen zes jaar een index uitgebracht van ’s werelds meest relevante merken. Relevantie kan volgens Prophet worden teruggebracht tot vier kritieke gebieden. De meest relevante merken zijn:

 1. Klantgeobsedeerd: merken die investeren in, creëren en op de markt brengen van producten of diensten die zijn ontworpen om te voldoen aan belangrijke behoeften in het leven van mensen.
 2. Meedogenloos pragmatisch: merken die ervoor zorgen dat hun producten of diensten beschikbaar zijn waar en wanneer klanten ze nodig hebben, consistente merkervaringen leveren en het leven van hun klanten gemakkelijker maken.
 3. Onderscheidend geïnspireerd: merken die emotionele connecties maken, vertrouwen winnen en vaak bestaan om een groter doel te vervullen.
 4. Alomtegenwoordig Innovatief: Merken die niet op hun lauweren rusten, maar de status-quo pushen, op nieuwe creatieve manieren met klanten omgaan en nieuwe manieren vinden om onvervulde behoeften aan te pakken.

Volgens Jesse Purewal, Associate Partner van Prophet, heeft de omzetgroei van ’s werelds meest relevante merken het afgelopen decennium 28% beter gepresteerd dan het S&P 500-gemiddelde .

Gewoon meer bewijs dat, hoe je het ook bekijkt, de sterkste en meest relevante merken altijd beter zullen presteren dan degenen die branding niet als een investering zien.

Sterke merken vragen premium prijzen

Prijskracht is een van de meest waardevolle componenten van de ROI van branding. Zoals Warren Buffet zegt: “De allerbelangrijkste beslissing bij het evalueren van een bedrijf is prijszettingsvermogen. Als je de macht hebt om prijzen te verhogen zonder omzet te verliezen aan een concurrent, heb je een heel goed bedrijf.”

Volgens een groot onderzoek door Millward Brown waarin de gewoontes van consumenten zijn geanalyseerd, kunnen sterke merken gemiddeld drie keer het verkoopvolume van zwakke merken behalen. Dat is de kracht die sterke merken hebben. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat sterke merken een prijspremie van 13 procent hadden ten opzichte van zwakke merken. Meer specifiek definieert de studie de “power” en “premium” van sterke merken als volgt:

Kracht: een voorspelling van het volume-aandeel dat een merk kan afdwingen op basis van de houding van de consument om het merk te verkiezen boven anderen.

Premium: een voorspelling van de prijsindex die een merk kan ondersteunen op basis van de neiging van de consument om meer te betalen voor dat merk dan voor andere merken in de categorie.

Bron: The Meaningful Different Framework, Millward Brown 2013

Volgens Millward Brown zijn deze bevindingen opmerkelijk als je bedenkt dat consumenten niet de prijs voor hun aankopen zelf bepalen. Dat zijn de merkeigenaren en retailers. Zij definiëren een sterk merk als een het betekenisvol, anders en opvallend is. Het blijkt dat consumenten de prijs betalen, die weerspiegelt hoe betekenisvol, anders en opvallend een merk in hun ogen is. Prijskracht is een van de meest waardevolle activa van een sterk merk. Het is dus een extra reden waarom de ROI van branding zo aantrekkelijk is.

De lange termijn waarde van branding

Een belangrijk kenmerk van de prijspremie die sterke merken hanteren, is dat deze doorgaans niet het resultaat is van korte termijn marketinginspanningen. Een van de belangrijkste redenen waarom sommige CEO’s de ROI van branding niet voldoende waarderen, is dat merkwaarde over een langere periode wordt opgebouwd dan de waarde van korte termijn verkoopacties. Binet en Field hebben dit al eens in kaart gebracht. Als je kijkt naar periodes van meer dan zes maanden, zorgt de merkopbouwende activiteit voor een aanzienlijk sterkere omzetgroei dan de tijdelijke stijgingen die worden veroorzaakt door korte termijn marketinginitiatieven.

De effecten van activaties op korte termijn zijn gemakkelijker te meten en toe te schrijven, omdat ze doorgaans onmiddellijk, direct en significant zijn. Op korte termijn van minder dan zes maanden zullen activeringsinspanningen veel grotere verkoopreacties opleveren dan toegevoegde waarde van merkinitiatieven. Deze effecten nemen echter ook snel af nadat de activering is voltooid. En ze hebben niet de neiging om in de loop van de tijd momentum op te bouwen. Het resultaat is een reeks verkooppieken met een beperkte stijging die onmiddellijk terugvloeien naar het basisniveau.

De effecten op de verkoop zijn op korte termijn moeilijker te meten, omdat ze kleiner zijn in vergelijking met marketinginitiatieven. Dit maakt het moeilijker de link tussen branding en sales te leggen. Het rendement op merkinvesteringen heeft echter een cumulatief effect, voortbouwend op positionering en steeds toenemende merkbekendheid die in de loop van de tijd langzamer achteruitgaat.

Op de lange termijn is merkopbouw een betere graadmeter voor omzetgroei dan herhaalde marketingactivatie-initiatieven.

De verschillen tussen merkenbouw en marketing activatie

Merkenbouw

Marketing activatie

Creëert mentale merkwaarde Maakt gebruik van merkwaarde
Beïnvloed toekomstige verkoop Genereert direct verkoop
Breed bereik Doelgroep targetting
Lange termijn Korte termijn
Emotionele priming Overtuigende boodschappen

Bron: Media in Focus – Les Binet / Peter Field

 

SNiet iedereen slaagt erin om het spel van ROI van Branding te realiseren. Ze zijn gewend aan cijfermatige toekenning van activaties. Het resultaat is ook wel korte termijn denken wordtgenoemd, wat kan neigen naar meer inefficiënte activaties en onderinvestering in de opbouw van merkwaarde. De realiteit is echter, wanneer je kijkt naar de totale impact van branding op de verkoop, slechts 18 procent meetbaar is door online attributie, aldus een onderzoek uit 2018 Profit Ability .

Bron: Profit Ability – the business case for advertising – 2017 Gain Theory Long Term ROI Study

 

Een evenwichtige aanpak maakt gebruik van zowel korte termijn marketing- als lange termijn branding activiteiten.

“Media in Focus” laat zien dat optimale effectiviteit wordt bereikt wanneer 60% van het marketingbudget van een bedrijf wordt besteed aan merkopbouw en ongeveer 40% aan marketingactivering. Door minder dan 60 procent in branding te investeren, wordt de toename voor toekomstige omzetgroei uitgesloten.

Bron: The Long and the Short of it, 2013 Binet & Field, IPA

Voor marketeers is het belangrijk om een ​​overtuigende businesscase om de ROI van Branding op te bouwen. Zij moeten bereid zijn om de focus van CEO’s en CFO’s op tactische marketingstrategie (het korte termijndenken) tegen te gaan met een overtuigend argument voor het lange termijnrendement op investering in merkopbouw.

Het belang van data en onderzoek?

Uit onderzoek blijkt dat mensen vertrouwen in een organisatie een zeer groot goed is. Betrouwbaarheid is de som van perceptie en deze worden gevormd door branding. Van branding topprioriteit maken, betekent de tijd nemen om te luisteren naar wat klanten drijft in hun keuze-koopproces. Het is belangrijk om het concurrentievoordeel ten opzichte van andere merken te begrijpen. Het is iets anders om een ​​onderbouwde merkstrategie te hebben om de keuze van de klant te beïnvloeden en de bedrijfswaarde op de lange termijn te stimuleren door gebruik te maken van de ROI van branding.

Volgens Interbrand zagen bedrijven die zich de afgelopen vijf jaar hebben gericht op het belang van hun merk de waarde van hun merken 2,4 keer hoger zijn dan degenen die dat niet deden.

Ondernemers die hun investering in branding willen vergroten, hebben drie mogelijkheden:

 1. Vergroot de kracht van het huidige merk samen met de prijsstrategie
 2. Herpositioneer het merk op basis van klantervaring of de focus te verleggen naar momenteel onvervulde behoeften
 3. Verbreek de conventies van merkcategorieën of verander hun bedrijfsmodel radicaal

Mensen zullen altijd meer betalen en verder reizen om trouw te blijven aan een merk dat ze kennen en waarderen. Waarom? Vanwege de positieve, consistente emotionele ervaring die ze krijgen door ermee om te gaan. Dan moet je wel weten hoe jouw doelgroep jouw merk ziet. Welke spontane associaties hebben zij met jouw merk, jouw logo, de verpakking of de media uiting. Het gaat erom dat je begrijpt welke associaties sterk, relevant en onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Neuromarketing onderzoek geeft hiervoor de beste inzichten. Waarom online neuromarketing en niet online surveys? Omdat je als CMO wilt weten wat er spontaan, onbewust en echt leeft bij je kopers. Die ervaringen geven een veel eerlijker beeld over wat zij van jouw merk of bedrijf vinden.

Het betekent ook dat je als marketeer alle media, brein- en gedragingsdata op orde moet hebben en continue moet monitoren om strategisch en tactisch (bij) te sturen. Vandaag de dag zijn er veel tools voor beschikbaar. Een daarvan is de Brand Media Optimizer.

Conclusies

Hoewel het niet zo eenvoudig te meten is als een digitale marketing, leveren strategische investeringen in een merk een duurzame ROI op. Feit is dat maar weinig marketeers de waarde van een sterk merk in twijfel zouden trekken.

Het komt erop neer dat investeren in voortdurende merkopbouw en het consequent onderzoek doen naar motivaties en associaties omtrent het merk of bedrijf zal helpen om bedrijfsresultaten te vergroten. Daar komt bij dat meten van de impact inzicht in de cohesie van media, brein en gedragsdata vereist en de bereidheid om het belang van attributiestatistieken te heroverwegen.

Noot: Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op publicaties van Ignite, SP500, Interbrand en Millward Brown en diverse publicaties over de ROI van merken.

Veel gestelde vragen en de antwoorden over de Brand Media Optimizer

Branding en activatie – wat is voor mij de beste mediamix?

Een veel gehoorde vraag: met welke media kan ik het beste mijn korte en lange termijn doel realiseren? Het is een vraag die makkelijker gesteld is dan beantwoord voor een media expert. Want in welke markt, categorie ben je actief, hoe kennen mensen jouw merk of organisatie, welke media consumeren zij en vooral welke business en marketing KPI’s wil je realiseren.

En toch ligt het antwoord voor veel marketeers dichterbij dan zij misschien wel denken, namelijk door analytics op data die je al in huis hebt. En dat zijn niet alleen online data. Denk ook aan data over media, bekendheid, omzet en afzet. Door data aan elkaar te koppelen en te analyseren, weet je wat goed en minder goed werkt, leer je hoe je KPI’s resoneren op paid, earned en owned en welke andere merk KPI’s voor je merk relevant zijn. Wij destilleren daaruit welke mix het meest ideaal is voor branding en voor activatie. Meer weten? Lees verder op onze site hoe wij dat met de Brand Media Optimizer doen.

Hoe verder met Media:Tijd

Media:Tijd is een jaarlijkse publicatie wat ingaat op de tijdsbesteding van de consument. In het najaar van 2018 voerde het Sociaal Cultureel Platform in samenwerking met diverse mediabranche-partijen voor de vierde maal het onderzoek uit. Het onderzoek biedt menig communicatieprofessional inzichten over hoe mensen hun tijd besteden en hoe zij media consumeren. Het onderzoek is interessant en informatief, wat strategen en planners helpt om te adviseren. In deze blog ga ik graag in twee punten. Allereerst opvallende inzichten in een aantal trends en het gebruik van apparaten die we gebruiken. Daarna ga ik in op hoe nuttig Media:Tijd is voor het verbeteren van communicatie voor merken en diensten.

Verschuiving in mediaconsumptie

Een van de opvallende grafieken in het rapport is participatie van mediagebruik per uur naar vorm van mediaconsumptie.

Het zal u niet verbazen dat luisteren en kijken dominante tijdsbestedingen zijn. Luisteren gebeurt al dan niet in combinatie met andere media activiteiten vooral overdag. ’s Avonds kijkt de gemiddelde Nederlander vooral TV. TV is dan gedefinieerd als Total Video. Functies zoals communiceren, gamen, lezen doen ‘we’ gelijkwaardig en gedurende de tijd dat we actief zijn.

Verdieping naar leeftijd en geslacht

Interessanter wordt het wanneer je dat vergelijkt met gedragingen van mensen en naar doelgroep. Dan zie je sterke verschillen die relevant zijn voor mediaplanning van merken en diensten.

 

Luisteren en kijken zijn voor mannen en vrouwen en voor jong en oud nog steeds dominant. Natuurlijk houd je je als adverteerder voor de branding en activatie rekening met het doelgroep gedrag. Dat ouderen de meeste tijd besteden aan media, is niet verwonderlijk. De mate waarin zij weliswaar met enige vertraging, nieuwe devices omarmen, ook. Verandering van lees- kijk- of gebruik gewoontes verandert op latere leeftijd niet zo snel. Dat maakt dat de verschillen in mediaconsumptie tussen jong en oud groot zijn, waarvan akte.

Als kijken dan zo dominant is, hoe zit dat dan tussen jongeren en ouderen. Immers, één van de belangrijkste topics de laatste jaren, is de verschuiving van consumptiegedrag naar mobiele devices. In Media:Tijd is een uitsplitsing gemaakt waar jongeren met oudere vergeleken worden, laat dan het volgende zien:

De verschillen in het kijk- en leesgedrag tussen jong en oud zijn groot en die verschillen worden de laatste jaren ook steeds groter. En dat is voor mediaplanning absoluut interessant. Want juist omdat vormen van communicatie veranderen, is dat ook van invloed op branding en activatie van merken en diensten.

Dus die tweejaarlijkse update  van Media:Tijd is best nuttig. En omdat de metingen vanaf 2013 zijn, zijn ontwikkelingen in mediaconsumptiegedrag goed te volgen. Is het rapport daarmee een onmisbare bron? Die vraag kan je alleen beantwoorden in het licht wat adverteerders met hun merken willen realiseren.

Hoe nuttig zijn deze data voor adverteerders?

Algemene onderzoeken zoals van Media:Tijd kun je scharen onder de categorie nice to know. Goed om te weten, maar ze zijn onvoldoende om er mediabeleid mee op te bouwen, laat staan om erop bij te sturen. Immers, als marketeer wil je het koopgedrag van de consument/afnemer beïnvloeden. Het rendement van de marketinginspanning moet omhoog. Dan is er naast een continu inzicht van de invloed van media, ook behoefte aan de impact van creatie is en wat de waarde van het merk is. Zonder inzicht in deze elementen ben je als marketeer niet in staat je plannen te verbeteren.

Maak communicatie SMART

Maak het specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en De Brand Media Optimizer geeft antwoord. Tailor made op merk- product of dienstniveau.

De Brand Media Optimizer werkt op precies dezelfde wijze. Met data die bij u voor 95% al in huis aanwezig is. De Brand Media Optimizer helpt om data uit de klantreis te verbinden met ‘al het zenden’, paid, earned en owned. Door analyses over langere tijd, kan je tactisch direct bijsturen op basis van KPI’s die er toe doen.  Per media touch point, per device, waardoor je precies ziet hoe de inzet ervan rendeert.

Brand Media Optimizer bewezen effectief

De Brand Media Optimizer al door meer dan 50 merken toegepast. Voor elk merk is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van al het zenden in de klantreis, tot en met verkoop (!) heeft opgeleverd. Het heeft geleid tot een hoger rendement op media en een verhoging van omzet/afzet. Wacht niet langer en vraag naar de demonstratie over wat de Brand Media Optimizer voor uw merk kan betekenen. Mail naar paul@colouringmedia.nl.

Bron: Media:Tijd 2018

Televisie en radio zijn nog niet dood, maar hoe zit het met het effect op gedrag?

In MarketingTribune (en overgenomen in Marketingfacts) verscheen recent een boeiende analyse van Sjaak Hoogkamer: Tv is dood, leve tv. (zie: Televisie en radio zijn nog niet dood, maar hoe zit het met het effect op gedrag? ) zie: https://bit.ly/2JdM1GV

Het artikel is onder meer een inventarisatie van meningen en visies van diverse deskundigen, waaronder onderzoekers, (media)bureaudirecteuren, marketingadviseurs en marketing managers. Stuk voor stuk leggen ze de accenten die passen in hun eigen straatje, maar de rode draad is duidelijk: noch televisie, noch radio ligt op sterven! Integendeel, het blijken de media te zijn die nog steeds het best in staat zijn om een doelgericht, maar toch massaal bereik op redelijk korte termijn te realiseren.

Television is not dead, it is having babies (Jos van den Bergh, marcom-manager Renault Nederland)

En een leuk detail: tv gedraagt zich echt als een “moeder van nieuwe media-babies”: ze stimuleert ze, zorgt dat ze tot bloei komen en geeft ze de vrijheid om zich te ontwikkelen maar blijft zelf wel de spil van het “mediagezin” (misschien een beetje een “klassieke” situatie, maar tv en radio zijn ook “klassieke media”).

En sales dan?

Toch mist er iets dit artikel: de link naar sales! Soms wordt even het verband aangestipt tussen tv-inzet en bedrijfsresultaten, maar het houdt het merendeel van deze deskundigen niet zo bezig. Toch wel opmerkelijk, want laten we wel zijn; je ontwikkelt beleid om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dan moet je het resultaat van je media-inzet ook beoordelen op het effect op dat gedrag. Dus op sales. En daar hoor ik niemand over, terwijl het wel kan.

De optimale mix

Waar het – kort door de bocht – op neer komt is dat je als marketeer tegenwoordig een scala aan kanalen tot je beschikking hebt. Waar je vroeger willekeurig welke doelgroep “gewoon” massaal kon bereiken met televisie en radio, moet je tegenwoordig rekening houden met een veel diverser mediagebruik. En moet je dus ook cross-mediaal denken.

“Het domste wat je kunt doen is kiezen voor digital only en zenden op online. Dat is heel duur en je bouwt veel minder snel een groot bereik op.” (Jeroen van Eck, strateeg en founder van reclamebureau Joe Public)

Het dwingt je als marketeer tot het samenstellen van een unieke, optimale mediamix voor jouw specifieke merk én doelgroep. Een mix die voor elk merk anders is. Maar het belangrijkste is dat je deze aanpak baseert op gedegen kennis over het effect van de verschillende media(typen) voor jouw merk op het gedrag van mensen. Media-inzet met aantoonbaar effect op sales. Het kan echt!

Kijk op www.brandmediaoptimizer.com

Reclame mag best meer opleveren

Vraagje: de bestedingen die Nederlandse adverteerders jaarlijks gezamenlijk doen, bedraagt grofweg 4,6 miljard Euro (inderdaad das een hoop geld). Hoeveel adverteerders meten structureel en weten dan ook wat het effect is op bekendheid, gedragingen op het digitale platform en verkoop?
Ik zou het zelf niet durven zeggen. Maar het zal niet in de tientallen procenten lopen. Ofwel er zijn veel adverteerders die nog niet de bestaande mogelijkheden gebruiken om inzicht te krijgen in wat media en middelen doen in het keuze-koopproces. Terwijl SurPlace | RA de methode is die je daar bij verder helpt. Het brengt namelijk in kaart hoe mediacontacten – gewogen voor mediawerking en reclameherinnering – KPIs beïnvloeden. KPIs? Ja, alles wat je logischerwijze voor campagnes, promoties en activaties kan meten, zoals bekendheid, traffic, verblijf op de site, volgen op sociale platforms, delen en liken van posts, openen van e-mail nieuwsbrieven etc. En, niet te vergeten, het meet de invloed op gedrag waar het om gaat: verkoop!
Als je eenmaal dat inzicht hebt op hoe media & middelen werken, dan kan je er ook op sturen. Voor een betere mediamix om het merk salient te houden; minder over-exposure om te kosten besparen; verschuiving in de tijd om goed zichtbaarte zijn; of het optimaliseren van tijdvakken, om beter af te stemmen op momenten waarop media wordt geconsumeerd. Dat kan allemaal met SurPlace. Dat levert naast waardevol inzicht in media een hoger rendement op. Al gauw zon 15%.
Dus als je meer grip op je communicatie wilt, neem dan contact op met Colouring Media. We vertellen graag meer over de beproefde methodiek. Zon veertig merken gingen u al voor.

Colouring Media | Grip op Communicatie
✆ 06 21 55 01 83