Dat social media niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving, hoeft geen betoog. Van de Nederlandse populatie (15 jaar en ouder) gebruikt 93% weleens social media. Dat zijn 13,7 miljoen personen. Het nut van social media heeft zich ook bewezen in deze coronatijd. Zowel in positief als negatief opzicht weliswaar. Enerzijds brengt het mensen in contact met vrienden en familie om beelden en verhalen te delen, te liken, om op te reageren. Anderzijds zagen we afgelopen week ook de keerzijde: oproepen tot rellen in de binnenstad. Hoe verachtelijk dat ook is, het is een nieuwe realiteit.

Steeds meer platforms

Sociale media hebben dus een groot bereik en impact. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse monitor van Newcom Research, die afgelopen week uitkwam. Een van hun conclusies is: men maakt intensiever gebruik van social media. Niet zozeer in tijd, als wel in aantal platforms:

Ontwikkeling aantal gebruikte social media platforms in 2021

Bron: NMSC Newcom 2021

De meest gebruikte platforms zijn WhatsApp, Facebook, YouTube, LinkedIn, Insta en Twitter. De grote groeiers zijn TikTok (+149%) en Pinterest (+10%). Ongetwijfeld kunnen we in de loop van het jaar nieuwe platformen als Telegram en Signal aan het rijtje toevoegen. Zij spinnen nu garen bij de aangekondigde data-uitwisseling van WhatsApp met moeder Facebook.

Veel gebruikt betekent niet effectief campagnebereik

Er komen dus steeds meer platformen bij ten koste van de bestaande, hetgeen duidt op meer diversificatie en versnippering van die markt. Want uitgezonderd 15-19 jarigen wordt er niet meer tijd besteedt aan social media. De groei in gebruik is eruit en dat is in dit coronatijdperk, waarin mensen juist meer thuis zijn, best verrassend.

Voor mediacampagnes wordt social media steeds meer long tail media. Het medium heeft op zich bereikspotentieel, maar daar moet je wel heel veel platformen voor inschakelen. Wat uit onze analyses blijkt, leren we dat social media voor branding campagnes beperkte toegevoegde waarde hebben. De kracht van social mediaplatformen ligt dan ook meer bij het creëren van engagement en realiseren conversie op microniveau. Om de mediadruk voor social (en andere media en middelen) te bepalen, moet je goed weten wat die touch points in het keuze-koopproces voor jouw merk, product of dienst opleveren. Met andere woorden, wat is de performance ten aanzien van bekendheid, gedragingen en uiteindelijk koopgedrag? Door analyse van de onderlinge samenhang ontwikkel je input om data gedreven het mediaplan op te stellen.

Brand Media Optimizer maakt verband tussen zenden en gedrag inzichtelijk

Dus als je voor jouw merk, dienst of organisatie wilt weten wat de bijdrage van (social) media op je KPI’s is, stap dan over op de Brand Media Optimizer. De effecten van campagnes worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Wij voorzien het van het juiste advies, waardoor het de ROAS (Return on Advertising Spend) verhoogd wordt met gemiddeld 17%. Lees hier meer over de Brand Media Optimizer.