Nieuwe luistercijfers maken radio een duur medium

uzoudenzo1 februari jl. publiceerde het NMO de nieuwe luistercijfers. Dit maal niet gemeten volgens de dagboekmethode, maar passief digitaal via een app met signaalherkenning. Het is een grote stap voorwaarts voor het meten naar het luisteren van radiozenders.  Luisteren wordt niet meer per kwartier geclaimd gedrag gemeten, maar de app registreert het luistergedrag per minuut.

Oude onderzoek gaf te rooskleurig beeld

Het nieuwe onderzoek- op basis van drie weken meting – laat overall zien dat de luisterdichtheid aanmerkelijk lager en luistertijd  korter is en dat de verschillen tussen zenders groter zijn dan voorheen. Zo bedroeg de gemiddelde luistertijd in de eerste drie weken van dit jaar 1 uur en 13 minuten per dag. Dat is bijna twee keer minder dan de luistertijd gemeten in het oude onderzoek, 2 uur en 15 minuten per dag. Je mag dat een eye-opener noemen. Ofwel, de oude dagboekmethode heeft jarenlang veel te rooskleurig over het luistergedrag gerapporteerd.

Transitie-index is kul

Omdat het luistercijfers zoveel lager zijn dan wat we gewend zijn, heeft het NMO vorig jaar bedacht een transitie-index in te voeren.  Zo zouden de oude en nieuwe cijfers beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

De uitvoering van de index is echter kul. Als er sprake is van een index, dan zou één uniform getal geloofwaardiger geweest zijn en niet 40 verschillende. Mijn advies, vergeet de transitie-index zo snel mogelijk vergeten. Beter is te concentreren op een goede interpretatie van de nieuwe cijfers.

Radio wordt onbedoeld duur

Het is alom bekend dat vraag-aanbod de prijs van een product of dienst bepaalt. Bij weinig vraag, daalt de prijs en bij veel vraag stijgt deze. Dat zagen we dit jaar onder meer bij TV, de K/GRP per 1 januari met 15 tot 25% zijn gestegen. Maar als het bereik en contacten zoveel lager zijn en de prijs per seconde blijft gelijkt, dan radio aanmerkelijk duurder. Als voorbeeld: een precies dezelfde inzet (100 grp’s) leidt ertoe dat de kosten-per-duizend twee tot drie keer hoger is dan in dan het recente verleden. Zie hieronder het vergelijk in mediakosten bij 100 GRP’s in 2022 en 2023.

 

Zenders

2022 (NLO)

2023 (NMO)

 

Index

Bereik/OTH/GRP

Mediakosten

Bereik/OTH/GRP

Mediakosten

NPO R1/R2 17,2%/5,8/100 € 10.300,- 20,1%/4,9/100 € 17.500,- 169

Bron: STER Portal (spotlengte 15”, doelgroep 25-54 jaar, periode maart)

Dat radio duurder wordt, maakt het ten opzichte van andere media zoals TV onaantrekkelijk. Immers het effect op bekendheid van 100 GRP’s op TV is aanmerkelijk hoger dan wat je met 100 GRP’s op radio realiseert. De keuze voor een ander medium dan radio is dan snel gemaakt.

Mediaplanning integreren in de klantreis

Maken de nieuwe cijfers radio oninteressant? Nee, nog niet. Maar de komende tijd zullen we meer leren over de waarde en hoe zich dit met andere mediumtypen verhoudt. Zo zal er kritischer gekeken moeten worden bij welke communicatiedoelstellingen radio relevant is en welke zenders dan het beste passen, want er zijn een aantal zenders die hard onderuitgaan. Maar nog belangrijker is dat je als marketeer kritisch moet kijken naar wat radio oplevert: je moet de relatie leggen tussen ‘al het zenden’, de communicatiefunnelwaarden (bekendheid, intentie, voorkeur, gedragingen) en eindgedrag (omzet/afzet). Met media mix modelling leer je echt welk medium het allerbeste bijdraagt aan bekendheid, imago en aan sales. De Brand Media Optimizer geeft inzicht in de verbanden en helpt op basis van data (lees feiten) wat de KPI’s en key drivers van het merk zijn. Wij vertellen er graag meer over.

Leidt het herstel van TV bestedingen tot betere communicatie?

Op 3 maart presenteerde branchevereniging SPOT[1] de jaarcijfers voor televisie over 2014 waarbij zij aangaven dat de netto bestedingen voor TV reclame in 2014 € 964 miljoen bedragen, een stijging van 3,3% ten opzichte van 2013. In 2014 werd € 850 miljoen besteed aan spot advertising en € 114 miljoen aan non-spot advertising. De online video platforms van de SPOT zenders realiseerden in 2014 een groei van maar liefst 70% en kwamen uit op € 21 miljoen. 

TV doet het goed in de mix

Mooi dat de televisiemarkt zich zo herstelt. Kijkend naar de positie van het medium in de totale markt, aan de hand van de netto bestedingsrapportage van Nielsen over het 1e halfjaar van 2014, dan groeit TV met 3% in vergelijking tot dezelfde periode in 2013. Het bestedingsaandeel van TV is ruim 26%. Print media verliezen marktaandeel, dat gaat deels naar televisie en deels naar online media.
Bron: Nielsen
Groei van spot en non spot reclame
De groei in spot advertising is vooral te danken aan de grotere vraag in de 1e helft van 2014 (+6,6% t.o.v. de 1e helft van 2013). Niet onlogisch gegeven de grote evenementen zoals de Olympische Spelen en het WK voetbal. In de 2e helft van 2014 consolideerde TV haar positie. In totaal groeide spot advertising op TV met 2,1%, van € 832 miljoen naar € 850 miljoen.
In 2014 werd ruim € 114 miljoen gespendeerd aan reclame buiten de blokken om. Ten opzichte van het jaar daarvoor werd hier 12,9% meer aan uitgegeven. Daarmee is de daling van 2013 weer goedgemaakt.

Bron: SPOT. Bedragen x € 1 Mio
De belangrijkste adverteerdersbranches zijn nog altijd de voedings- en genotmiddelen industrie (21%) en retail (17%). Met name deze laatste, plus overheid en financiële dienstverlening en autobranche droegen bij aan de stijging van de TV bestedingen over 2014.

Online video advertising groeit ook, en hoe!

De omzet van online video advertising van de SPOT-zenders kwam in 2014 met een stijging van 70% uit op € 20,9 miljoen. Met elkaar realiseerden de SPOT zenders in 2014 meer dan 1,3 miljard online video-impressies via hun websites en apps. Een groei van 21%. De groei van online video zal dit jaar ongetwijfeld aanhouden.
Bron: SPOT. Bedragen maal € 1 mio

Wat betekent dit nu?

De geschetste ontwikkelingen van SPOT geven aan dat het herstel van media investeringen voor audio visuele communicatie doorzet. Fijn voor de TV-exploitanten. Het geeft in elk geval aan dat er veel vertrouwen bij adverteerders en bureaus is in het medium TV en afgeleiden. Gegeven de gunstige economische ontwikkeling lijkt een verdere groei logisch en dat geldt dan vooral online video.
Mooi dus die groeicijfers, maar iedereen weet ook dat het in werkelijkheid natuurlijk gaat om effectieve communicatie. Natuurlijk bouw je met TV snel bereik op en zorgt online video voor extra bereik bij lichte TV-kijkers. Het gaat er uiteindelijk om dat je als adverteerder goed zichtbaar bent; passend bij de doelstellingen, gericht op de doelgroep, in het relevante umfeld en dat de prijs-prestatie goed is. De grotere vraag naar TV leidt namelijk al snel tot hogere tarieven, dat is alleen te verantwoorden als het communicatie effect navenant stijgt. Ook als ‘programmatic’ zijn intrede doet bij TV. TV-reclame is goed, maar niet heilig. Het allerbelangrijkst is juist om de campagne effecten te meten, niet alleen in bereik, maar ook qua communicatie- en verkoopeffect, social sentiment en websitetraffic etc.etc. Met die data leer je optimaliseren. Colouring Media helpt daarbij.
11 maart 2015

[1] Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (SPOT) is het Nederlandse marketingcentrum voor tv-reclame. SPOT heeft als belangrijkste taak om bureaus en adverteerders te informeren en te inspireren over wat het medium TV voor hen kan betekenen. SPOT vertegenwoordigt de zenders/websites van RTL, STER, SBS, Eurosport, ORN, AT5, Syfy, 13Street, Disney Channels , Discovery Networks, Fox International, NBC Universal, Sport 1.

Eindelijk, reclamebereik bij print

Het NOM heeft een stap in de goede richting gezet met het voorspellen van het reclamebereik van print. En in ene had ik een déjà vu? Ik moest even zoeken, maar ik vond nog mijn afstudeerscriptie uit 1987: ‘Van Mediumbereik naar Paginabereik’. Het was toen al trending topic. Bijzonder, dat je dan merkt dat na bijna drie decennia het toch nog werkelijkheid is geworden. Hoewel ik er nu niet aan mee heb gewerkt, kan ik dit degelijke initiatief wel waarderen. Want na TV, dat al jaren reclamebereik rapporteert, is het nu ook bij print inzichtelijk. Nog mooier wordt het als je erop kan afrekenen, maar of dat er op grote schaal van gaat komen, betwijfel ik zeer.
Afstudeeropdracht 1988
Toen nog niet zo colouring.