Bouwen aan Koken Eten Daten

Geconcentreerd kijken zes studenten van de opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installatie bij het Regio College naar de vloer, de muren en het plafond. Ze staan in de oude repetitieruimte van Drumband De Reef aan het Zuideinde in Westzaan. Eind mei moet het gebouw, dat vorige week van binnen compleet werd gestript, een luxe workshopruimte worden waar kok Astrid van der Meer kooklessen gaat geven aan mensen met een lichamelijke beperking.
Henriet zocht uit waar in het pand lampen moeten hangen en waar de elektra daardoor moet lopen. Anderen bekeken wat er allemaal in de meterkast moet, hoeveel kabel waar moeten liggen en een andere groep studenten neemt weer het echte bouwwerk op zich. Hierbij worden zij begeleid door docenten van het Regio College en de leerwerkbedrijven waar ze in dienst zijn.Studenten van het Regio College nemen de complete verbouwing op zich, als studieproject. ,,Meestal moeten we alles wat we bouwen meteen weer demonteren. Hier zie je straks gewoon het resultaat van ons werk en dat blijft ook. Zo’n kans krijg je bijna nooit’’, vertelt Mike Henriet enthousiast. ,,Bovendien voelt het goed om stichting Met Elkaar op deze manier te helpen en zo ook mensen met een beperking.’’
Kosteloos
“Het is zo fijn dat de studenten dit kosteloos kunnen doen, zegt Van der Meer, oprichter van stichting Met Elkaar. Ondertussen begroet ze Barry van Dijk van De Carpentier-Mooren. Hij leverde de stichting hout en bouwmaterialen voor een zachte prijs, net zoals heel wat andere bouwbedrijven. ,,Alles en iedereen lijkt nu samen te komen op zo’n eerste bouwdag. Het gaat nu echt beginnen. Dat ontroert me wel’’, gaat ze verder.
Van der Meer gaf in november, samen met Paul van der Veer en Sonja Burgers van de stichting, de beste ’Elevator Pitch’ aan Rabobank waarmee ze 40.000 euro won. Hierdoor is haar plan, om kookworkshops en date-avonden voor mensen met een lichamelijke beperking te gaan geven, in een stroomversnelling gekomen. ,,Op 30 mei willen we open. Maar als het goed is, is alles een maand daarvoor al klaar en kunnen we nog een paar weken proefdraaien. Dus daarna moeten alle kinderziektes er echt uit zijn.’’


Gepubliceerd in Noordhollands Dagblad op 26 januari 2015

Eindelijk, reclamebereik bij print

Het NOM heeft een stap in de goede richting gezet met het voorspellen van het reclamebereik van print. En in ene had ik een déjà vu? Ik moest even zoeken, maar ik vond nog mijn afstudeerscriptie uit 1987: ‘Van Mediumbereik naar Paginabereik’. Het was toen al trending topic. Bijzonder, dat je dan merkt dat na bijna drie decennia het toch nog werkelijkheid is geworden. Hoewel ik er nu niet aan mee heb gewerkt, kan ik dit degelijke initiatief wel waarderen. Want na TV, dat al jaren reclamebereik rapporteert, is het nu ook bij print inzichtelijk. Nog mooier wordt het als je erop kan afrekenen, maar of dat er op grote schaal van gaat komen, betwijfel ik zeer.
Afstudeeropdracht 1988
Toen nog niet zo colouring.

Interessant

IKEA The Bookbook
Dove The Real Beauty Sketches
Volvo Trucks – The Epic Split

Other Colouring Media…

Mediabestedingen in de lift.

Na jaren van afname in mediabestedingen is het de verwachting dat de komende jaren deze met een paar procenten stijgen. Dat blijkt uit een aantal rapporten die hierover de laatste tijd verschenen zijn. Voor wie wil bijblijven, volgt hieronder een handige en beknopte samenvatting.

Het is niemand ontgaan dat de verhouding tussen mediumtypen is veranderd. Door de digitale verspreiding  beschikt nagenoeg elke zichzelf respecterende media-aanbieder over een digitale strategie. Sterker zelfs: zonder een dergelijke strategie lijkt het einde nabij. Media versmelten steeds meer en daarbij rijst de vraag of een aloude mediumtypevergelijking nog wel stand houdt. Vooralsnog denk ik van wel, maar zodra afrekeneenheden (bijvoorbeeld op basis van kosten-per-grp), uiteindelijk vergelijkbaar zijn, ontstaat er een nieuwe indeling. Vooralsnog is het ‘digitaal’ versus ‘traditioneel’ en dat maakt het medialandschap interessant.

Online

Hoewel Online al jaren groeit, lijkt met name mobiel de aanjager in de komende jaren te zijn. IAB publiceerde onlangs een groei van 72% (H1 2014 versus H1 2013). Adverteren via mobiel wordt meer en meer ingezet als geïntegreerd onderdeel van de middelenmix. 9 van de 10 grote adverteerders hebben afgelopen jaar mobiel ingezet. Het aantal apps neemt af en websites krijgen meer en meer en responsive design. Zenith Optimedia verwacht dat de groei van display advertising de komende jaren rondom de 4% zal liggen. Search groeit sterker, ongeveer 8% per jaar.

TV

TV blijft een populair en effectief medium bij een brede groep van kijkers. In de eerste helft van 2014 is de kijktijd naar ruim 3 uur per dag (204 minuten 6+, met dank aan de OS Socchy en het WK Voetbal het eerste halfjaar). De eerste helft van dit jaar zijn er ook meer adverteerders die van TV gebruik hebben gemaakt, waardoor bestedingen ook gegroeid zijn, zowel spot als non-spot. De verwachting is een groei van dit jaar met circa 6%. Zenith Optimedia geeft ook een groei van 2015 en 2016 aan van 4 en 2%.  Verder investeren de TV-partijen fors op content en op de digitale mogelijkheden om kijkers te binden. SPOT gaf onlangs aan dat in de 1e helft online video besteding met 66% is gestegen. Da’s mooi, maar misschien is het echte goede nieuws wel dat online video nu ook geïntegreerd is in de TV-tools. Het is nog even wachten op de vertaalslag van impressies naar GRP’s (en dus bereik en contacten), maar dat zal dit audiovisuele medium zeker versterken.

Radio

Na een paar relatief magere jaren zijn er dit jaar veel adverteerders die radio in hun plannen hebben opgenomen. Radio kent een uitstekend 2014 en 2015. In de eerste helft van 2014 groeiden de bestedingen 14%. De groei is net als TV mede te danken aan inhakers op de sportevenementen. De verwachte groei over 2014 is 6% en in 2015 4% bedragen. Het medium blijft populair door zijn flexibiliteit, keuzemogelijkheden en aantrekkelijke inschakelingskosten.

Print

Het is helaas nog te weinig goed nieuws onder de zon, magazines en dagbladen blijven kampen met dalende oplages en advertentieopbrengsten. Het leesgedrag verandert sterk, zeker als je kijkt naar apps, websites en gepersonaliseerde nieuwsbrieven van nieuwsuitgevers. Grote uitgevers focussen zich met name op het terugbrengen van kosten op het fysieke product en investeren in (digitale en betaalde) business modellen die verlies van marktpositie moeten keren, door nieuwsaanbod af te stemmen op nieuwsconsumptie. Adverteerders springen hier meer en meer op in, door bewust te kijken naar vorm, inhoud en confrontatiesituatie van het medium. Op korte termijn lijkt er nog een druk te zijn op inkomsten, maar op langere termijn verwachten we dat uitgevers hun markt- en inkomenspositie zullen versterken. Een double digit bestedingsverlies wordt voor dit jaar nog wel verwacht, in 2015 en 2016 neemt deze daling af.

Outdoor

De digitalisering heeft al langer geleden zijn intrede te gedaan. Gestaag groeit het aantal digitale masten langs weg, waardoor steeds meer op tijd en locatie ingehaakt kan worden met de juiste boodschap. Hoewel niet de grootste groeier, wordt een toename van netto bestedingen over de outdoormarkt van zo’n 1% per jaar is reëel.

Bron: IAB, SPOT, Nielsen, ZOI, RAB.