Oplagedaling landelijke dagbladen lijkt te keren

Geleidelijk aan weten de betaalde landelijke dagbladen de jarenlange oplage daling te keren. Althans dat blijkt uit de cijfers van het NOM op basis van de laatste kwartaalrapportage. Een opsteker?

In 10 jaar tijd is de oplage met 25% gedaald. De advertentie-inkomsten zijn mede daardoor dubbel zo hard gedaald. Jarenlang is het door de digitalisering en daarmee veranderend nieuwsleesgedrag kommer en kwel voor uitgevers geweest. Wat is de laatste NOM-rapportage dan een ‘opsteker’.  Opsteker tussen aanhalings-tekens, omdat de gemiddelde daling van landelijke kranten over tweede kwartaal 2015- eerste kwartaal 2016 nog steeds 5% bedraagt, ten opzichte van de jaarperiode ervoor. Maar er zijn ook stijgers: Nederlands Dagblad 2,1%, Het Financieële Dagblad 0,4%, de Volkskrant 0,7% en Trouw 1,2%. 

De digitale oplage stijgt wel en al jarenlang natuurlijk. Niet verwonderlijk, want grotendeels alle verkoopactiviteiten zijn hierop gericht. Gemiddeld stijgt deze 28%. Grootste stijgers zijn Volkskrant 49,5% en Parool 70,6%.In wezen is de papier oplage het grootst, maar je dan kijkt naar nrc.next, dan zie dat je met een jongere lezersgroep het digitale lezen al veel meer ingeburgerd is. Laat dat voor de andere krantenuitgevers de benchmark zijn. Als je de trend dan doorzet, is er binnen een paar jaar een stijging van de totaal betaalde oplage, met de credits voor digitaal lezen. Dat is echt een opsteker, niet alleen voor de oplage maar vast ook voor de omzet. 
Bron: NOMMEDIA 

Met media analytics meer ROI

Afgelopen week viel mijn oog op een artikel van WARC. Het betrof een verslag van een debat over ‘Future of Strategy’ en de rol van AI (Artificial Intelligence) hierin, gehouden tijdens het Cannes Lions Festival. Hierbij waren een aantal prominenten betrokken: Sandy Thompson – Global Planning Director Y & R, Chris Stephenson – Head of Strategy PHD Singapore en Debbie Weinstein – Director Brand Solutions & Innovation Google. Het debat werd gemodereerd door Adam Ferrier, CSO Cummins & Partners. Het debat ging over analytics en dan vooral dus over het feit dat planners nieuwe datamogelijkheden, zoals AI, zouden moeten omarmen, maar ook beproefde onderzoekstechnieken niet uit het oog mogen verliezen en de research en insights voor strategievorming blijvend moeten bewijzen. Daar valt niets op af te dingen.
Volgens de sprekers zijn er vandaag de dag bij het opzetten van strategie veel onderzoeksdata, statistics en analytics betrokken. Dat zou in de toekomst eenvoudiger moeten kunnen met AI, echter de meeste partijen hebben niet alle disciplines en data in huis. En planners moeten wel in staat zijn om op basis van alle beschikbare data en onderzoek met relevante inzichten te komen. Dat kost tijd en geld en veel opdrachtgevers zijn nog niet bereid ervoor te betalen. Zij zien de noodzaak niet om (vertrouwelijke) data uit te wisselen, waar die data dan ook in de organisatie mogen liggen.
De vraag die bij op kwam, is de markt al zover om alle belangen bij een partij neer te leggen? In de discussie kwam naar voren dat behalve de mediabureaus, steeds meer partijen betrokken zijn bij analytics. Terecht lijkt me, want de kennis en expertise ligt niet alleen bij de bureaus. Ook onderzoeksbureaus en internetbedrijven beschikken over databronnen en hebben zeker de capaciteit om die te analyseren. Probleem is echter dat niet iedereen in staat is om alle data op juiste waarde te schatten. Het gaat om veel data gaat en de customer journey laat zich maar moeilijk vatten. Immers het keuze koopproces begint voor elke klant op een ander moment, loopt anders omdat er tal van media touch points zijn (online en offline) gebruikt worden en in in meer of mindere mate van invloed zijn. Met andere woorden de kans dat je de bomen door het bos niet meer ziet, ligt dan snel op de loer. Daar zit ‘m vooral de kneep voor de marketeer. Je moet vandaag de dag van goede huize komen om dat proces goed te begrijpen. Data zijn essentieel om de gehele klantreis te begrijpen en te weten wat het effect van alle media inzet is op de KPI’s en hoe die op haar beurt gedrag beïnvloedt. Juist dan is een onafhankelijke blik prettig. En als er verschillende onderzoeks- en media expertises bij betrokken zijn, dan heb je een goede basis en kan je werken aan ROI, met of zonder AI.

Wat je uit het debat kan destilleren is dat je enerzijds expertise voor analytics nodig hebt en anderzijds de juiste tools om data real time te analyseren en begrijpen hoe acties en campagnes interacteren met kennis, houding en gedrags-KPI’s. Dan kan je ook aan de knoppen draaien om ROI te realiseren. Wilt u weten hoeveel? Wel 17%. 
Geïnteresseerd? Vraag een demo aan over SurPlace. Bel met Paul op 0621550183.