Oplagedaling landelijke dagbladen lijkt te keren

Geleidelijk aan weten de betaalde landelijke dagbladen de jarenlange oplage daling te keren. Althans dat blijkt uit de cijfers van het NOM op basis van de laatste kwartaalrapportage. Een opsteker?

In 10 jaar tijd is de oplage met 25% gedaald. De advertentie-inkomsten zijn mede daardoor dubbel zo hard gedaald. Jarenlang is het door de digitalisering en daarmee veranderend nieuwsleesgedrag kommer en kwel voor uitgevers geweest. Wat is de laatste NOM-rapportage dan een ‘opsteker’.  Opsteker tussen aanhalings-tekens, omdat de gemiddelde daling van landelijke kranten over tweede kwartaal 2015- eerste kwartaal 2016 nog steeds 5% bedraagt, ten opzichte van de jaarperiode ervoor. Maar er zijn ook stijgers: Nederlands Dagblad 2,1%, Het Financieële Dagblad 0,4%, de Volkskrant 0,7% en Trouw 1,2%. 

De digitale oplage stijgt wel en al jarenlang natuurlijk. Niet verwonderlijk, want grotendeels alle verkoopactiviteiten zijn hierop gericht. Gemiddeld stijgt deze 28%. Grootste stijgers zijn Volkskrant 49,5% en Parool 70,6%.In wezen is de papier oplage het grootst, maar je dan kijkt naar nrc.next, dan zie dat je met een jongere lezersgroep het digitale lezen al veel meer ingeburgerd is. Laat dat voor de andere krantenuitgevers de benchmark zijn. Als je de trend dan doorzet, is er binnen een paar jaar een stijging van de totaal betaalde oplage, met de credits voor digitaal lezen. Dat is echt een opsteker, niet alleen voor de oplage maar vast ook voor de omzet. 
Bron: NOMMEDIA 

Koop kranten

Kranten worden steeds digitaler, maar het merendeel van de lezers kiest nog steeds voor papier. Afgelopen week verschenen de oplage-aantallen die in het 3e kwartaal van 2015 verkocht werden. We hebben ze op een rijtje gezet en vergeleken met de oplage van het 3e kwartaal het jaar ervoor. Dan lijkt Metro de grootste groeier, maar vergeet niet dat de andere gratis krant Spits in Metro is opgegaan. Van de betaalde kranten heeft de Telegraaf nog altijd de grootste oplage, maar valt wel ver terug (-5.9%). Bij de kwaliteitskranten NRC en Next is de daling nog wat groter, resp. -9.9% en -20.4%. Dus koop die krant! Verder zijn oplagewijzigingen bij de Volkskrant (0.7%), Parool (8.1%) en Trouw (+1.6%).
Bron: NOM