Media:Tijd of nog tijd voor media

Na de presentatie over Media:Tijd in het Cobra Museum in Amstelveen op 24 maart, bleef er bij mij een vraag door het hoofd spelen. Waarom verandert er zo weinig in de tijd die wij besteden aan media?

Laat ik vooropstellen dat het consortium van NLO, NOM, SKO, BRO en SCP samen met GfK een grondig stuk werk verzet heeft. Chapeau! Echter, er lijkt in dit digitale tijdperk maar weinig te veranderen in onze mediaconsumptie ten opzichte van twee jaar geleden. Gemeten over de periode september – oktober 2015 kijken we nog even lang naar TV, luisteren we evenveel radio en lezen en communiceren we nog steeds evenveel als twee jaar ervoor. Niet een echt verrassende conclusie…

Okay, we consumeren met z’n allen iets minder media: 8 uur en 13 in 2015 minuten versus 8 uur en 21 minuten in 2013. Maar als je naar de jongeren (13-19 jarigen) kijkt, dan neemt de tijd voor media erg hard af: 7,20 minuten in 2015 en in 2013 was dat nog 1 uur en 21 minuten meer, namelijk 8 uur en 41 minuten. Ofwel 15% minder! Besteden zij nu echt zoveel minder tijd aan media? Of speelt de onderzoeksmethodiek hier een rol? Immers, er wordt gemeten in tijdvakken van minimaal 5 minuten. Als je kijkt naar hoe vaak jongeren (maar vast ook de ouderen) kortstondig met apps op devices omgaan, dan zou de mediatijdsbesteding heel anders kunnen zijn als je die tijd bij elkaar optelt. Helaas geeft dit onderzoek er niet het antwoord op, terwijl het onderwerp social zo ‘hot’ is. De gehanteerde onderzoeksmethodiek is over het algemeen niet zo slecht, maar het kan het fenomeen van gefragmenteerd mediagebruik niet ondervangen. Ik geef het je het als respondent ook maar te doen om aan het eind van de dag voor elke vijf minuten te noteren wat, waar en waarmee je bezig geweest bent. Dat lijk me teveel gevraagd van de respondent.  Om die bevinding te achterhalen – en die wens lijkt me legitiem – zal je juist ook ‘eenvoudige’ digitale meetmethoden moeten integreren. De apps die dat meten zijn er al, dus dat is een kleine stap voor de onderzoekers. Wellicht lukt dat de onderzoekers dit najaar al.