Leidt het herstel van TV bestedingen tot betere communicatie?

Op 3 maart presenteerde branchevereniging SPOT[1] de jaarcijfers voor televisie over 2014 waarbij zij aangaven dat de netto bestedingen voor TV reclame in 2014 € 964 miljoen bedragen, een stijging van 3,3% ten opzichte van 2013. In 2014 werd € 850 miljoen besteed aan spot advertising en € 114 miljoen aan non-spot advertising. De online video platforms van de SPOT zenders realiseerden in 2014 een groei van maar liefst 70% en kwamen uit op € 21 miljoen. 

TV doet het goed in de mix

Mooi dat de televisiemarkt zich zo herstelt. Kijkend naar de positie van het medium in de totale markt, aan de hand van de netto bestedingsrapportage van Nielsen over het 1e halfjaar van 2014, dan groeit TV met 3% in vergelijking tot dezelfde periode in 2013. Het bestedingsaandeel van TV is ruim 26%. Print media verliezen marktaandeel, dat gaat deels naar televisie en deels naar online media.
Bron: Nielsen
Groei van spot en non spot reclame
De groei in spot advertising is vooral te danken aan de grotere vraag in de 1e helft van 2014 (+6,6% t.o.v. de 1e helft van 2013). Niet onlogisch gegeven de grote evenementen zoals de Olympische Spelen en het WK voetbal. In de 2e helft van 2014 consolideerde TV haar positie. In totaal groeide spot advertising op TV met 2,1%, van € 832 miljoen naar € 850 miljoen.
In 2014 werd ruim € 114 miljoen gespendeerd aan reclame buiten de blokken om. Ten opzichte van het jaar daarvoor werd hier 12,9% meer aan uitgegeven. Daarmee is de daling van 2013 weer goedgemaakt.

Bron: SPOT. Bedragen x € 1 Mio
De belangrijkste adverteerdersbranches zijn nog altijd de voedings- en genotmiddelen industrie (21%) en retail (17%). Met name deze laatste, plus overheid en financiële dienstverlening en autobranche droegen bij aan de stijging van de TV bestedingen over 2014.

Online video advertising groeit ook, en hoe!

De omzet van online video advertising van de SPOT-zenders kwam in 2014 met een stijging van 70% uit op € 20,9 miljoen. Met elkaar realiseerden de SPOT zenders in 2014 meer dan 1,3 miljard online video-impressies via hun websites en apps. Een groei van 21%. De groei van online video zal dit jaar ongetwijfeld aanhouden.
Bron: SPOT. Bedragen maal € 1 mio

Wat betekent dit nu?

De geschetste ontwikkelingen van SPOT geven aan dat het herstel van media investeringen voor audio visuele communicatie doorzet. Fijn voor de TV-exploitanten. Het geeft in elk geval aan dat er veel vertrouwen bij adverteerders en bureaus is in het medium TV en afgeleiden. Gegeven de gunstige economische ontwikkeling lijkt een verdere groei logisch en dat geldt dan vooral online video.
Mooi dus die groeicijfers, maar iedereen weet ook dat het in werkelijkheid natuurlijk gaat om effectieve communicatie. Natuurlijk bouw je met TV snel bereik op en zorgt online video voor extra bereik bij lichte TV-kijkers. Het gaat er uiteindelijk om dat je als adverteerder goed zichtbaar bent; passend bij de doelstellingen, gericht op de doelgroep, in het relevante umfeld en dat de prijs-prestatie goed is. De grotere vraag naar TV leidt namelijk al snel tot hogere tarieven, dat is alleen te verantwoorden als het communicatie effect navenant stijgt. Ook als ‘programmatic’ zijn intrede doet bij TV. TV-reclame is goed, maar niet heilig. Het allerbelangrijkst is juist om de campagne effecten te meten, niet alleen in bereik, maar ook qua communicatie- en verkoopeffect, social sentiment en websitetraffic etc.etc. Met die data leer je optimaliseren. Colouring Media helpt daarbij.
11 maart 2015

[1] Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (SPOT) is het Nederlandse marketingcentrum voor tv-reclame. SPOT heeft als belangrijkste taak om bureaus en adverteerders te informeren en te inspireren over wat het medium TV voor hen kan betekenen. SPOT vertegenwoordigt de zenders/websites van RTL, STER, SBS, Eurosport, ORN, AT5, Syfy, 13Street, Disney Channels , Discovery Networks, Fox International, NBC Universal, Sport 1.