Bizar grote vraag naar TV-zendtijd. Hoe behaal ik nog mijn doelen?

Het zat er aan te komen. De vraag naar TV is zo groot dat de exploitanten niet meer aan de vraag kunnen voldoen. Op korte termijn worden campagnedoelen van merken en diensten niet gerealiseerd en op langere termijn zullen de kosten per GRP fors stijgen. Wat kun je dan doen om de kosten per boodschapconfrontatie toch in de hand te houden? Ons antwoord: pas de Brand Media Optimizer toe. Deze tool geeft inzicht in de media-effectien op brein, intenties en gedrag geeft aan welke KPI’s er echt toe doen.

Sterke groei bestedingen voor AV-media

Lagen de netto mediabestedingen in 2020 nog ruim 6% lager dan het jaar ervoor, in de eerste helft van 2021 kwamen  (bruto) TV-bestedingen ruim 30% hoger uit. Zo hoog dat de TV-zenders al een tijd niet meer aan vraag kunnen voldoen. Tel daarbij op dat vanaf dit 4e kwartaal de online gokbedrijven massaal zijn gaan adverteren, dan hoef je geen wiskundige te zijn om te zien dat vraag naar TV-zendtijd het aanbod veruit overtreft. Daar is de adverteerdersmarkt niet mee gebaat. Zowel niet op korte termijn omdat termen van bereik en contacten gerealiseerd worden. Als ook niet op lange termijn, omdat zendtijd duurder gaat worden.

Hoe anticipeer je hierop?

Door beter te weten wat de effecten van je media-investering op je KPI’s zijn en welke KPI’s de key drivers zijn voor het verhogen van omzet en/of afzet, weet je ook waarop je kan sturen. Dat begint met een backdata analyse van alle data die er maar zijn. Denk aan de gewogen mediacontacten van online, social en TV, maar ook die van owned en earned media. Als je deze data structureel over een langere tijd in verband brengt met alle beschikbare brein en gedragingsdata, begrijp je beter welke KPI’s er echt toen doen voor groei. Op basis van correlatie en regressietechnieken zijn wij in staat te adviseren aan welke knoppen je moet draaien om het rendement op media te verhogen.

Onze successen zijn gebasseerd op feiten…

en niet op buikgevoel. Inmiddels hebben wij meer dan 60 projecten voor merken uitgevoerd. De Brand Media Optimizer-methodiek, gebaseerd op meerdere bewezen internationale theorieën, is voor managers die beslissingen willen nemen op eentje op basis van feiten. Zij durven af te wijken van de gangbare trajecten. Die achter de horizon willen kijken en begrijpen dat elk merk uniek is en daarom ook unieke communicatie-kpi’s heeft om op te sturen. De methode is speciaal ontwikkeld om substantieel rendement te behalen op de investering in marketingcommunicatie.